.: Jak podłączyć hotspota do HBLink :. 

Aby podłaczyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRGateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.


  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:


rpi-rw
sudo wget -O /root/DMR_Hosts.txt http://wroclaw.hblink.pl/hblink/DMR_Hosts.txt

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem.


rpi-rw
sudo wget -O /root/ipv4.fw http://wroclaw.hblink.pl/hblink/ipv4.fw

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:


sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje "UPDATE".

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w polu "DMR Master" należy wybrać z listy "DMRGateway". Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

"Podstawowa" sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.


[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Location=1
Name=BM_Poland_2602
Id=260xxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :


[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=31.179.166.12
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,2,2,2,1
TGRewrite1=2,5,2,5,1
TGRewrite2=2,6,2,6,1
TGRewrite3=2,7,2,7,1
TGRewrite4=2,8,2,8,1
TGRewrite5=2,9999,2,9999,1
TGRewrite6=2,50,2,50,6
Debug=0
Location=1
Name=HBlink-DMR
Id=260xxxx01

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.
W sieci "DMR Network 3" wpisz DMR ID swoj dodajac na koncu: 01

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne na TS2:


  TG 2 - Grupa do rozmów na zalogwanych tylko hotspotach.
  TG 5 - Grupa do rozmów na XLX132-D (D-Star/DMR/C4FM) - dynamiczna 15 min.
  TG 6 - Połączenie do reflektora YSH HBLink PL i XLX260 na moduł A - dynamiczna 15 min.
  TG 7 - HB Local do rozmów lokalnych na HBLink - klaster przemienników
  TG 8 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
  TG 9999 - HB Echo test. Serwer echa.
  TG 50 - Info, TG 51 - Pogoda, TG 52 - Pogoda za 12H, TG 53 - Meteo alerty, TG 54 - Poziom rzek, TG 55 - Lokalne info
      Aktywacja PTT od 2 do 6 sekund

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS1 należy regułe TGrewrite2 napisać następująco:

 

TGRewrite2=1,8,2,8,1

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:


TGRewrite0=2,1005,2,5,1
TGRewrite1=2,1006,2,6,1
TGRewrite2=2,1007,2,7,1
TGRewrite3=2,1008,2,8,1

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na HB TG6, TG1007 aby nadawać na HB TG7, TG1008 nadawać na HB TG8.

Innym sposobem jest użycie na swoim radiu grup HBlink numerami w nastepujący sposób 50000+numer_HB_Link. Na przykład grupa TG8 będzie miała 50008 w ten sposób nasza reguła w DMRGateway może sprowadzić się do jednego zapisu który mapuje wszystkie TG HBlink z radia do serwera HBlink:


TGRewrite=2,500001,2,1,99999

Patrz też na opis: http://dmr.pgtto.com/tgif-thru-dmrgateway/

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW".

Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Star na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.Strona HBLink Wrocław i okolice znajdująca się pod adresem http://31.179.166.12:8888 jest prywatną stroną internetową prowadzoną przez administratora SP6TK. Administrator tej strony nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.